Key Microsoft Office 2007 miễn phí mới nhất 2019

0
66

Chia sẽ key office 2007 hoạt động 100% kích hoạt bản quyền chính thức Microsoft cập nhật mới nhất 2/2019

Microsoft Word là một trình xử lý văn bản và trước đây được coi là chương trình chính trong Office. Microsoft Office 2007 sử dụng XML mới. Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng ( XML ) là ngôn ngữ đánh dấu xác định một bộ quy tắc để mã hóa tài liệu theo định dạng có thể đọc được bằng con người và có thể đọc được bằng máy. Nó có sẵn cho các nền tảng Windows và OS X. Phần mở rộng tệp của Microsoft word là: .dcox – Tài liệu Word .docm – Tài liệu hỗ trợ Macro Macro .dotx – Mẫu Word .dotm – Mẫu hỗ trợ Macro Word .docb – Tài liệu nhị phân Word

Bộ / Hệ thống Office 2007 chứa các mục sau:

1. Microsoft PowerPoint 2007 
2. Microsoft Excel 2007 
3. Microsoft Word 2007 
4. Microsoft Access 2007 
5. Microsoft Project 2007 
6. Microsoft Outlook 2007 
7. Microsoft Visio 2007 
8. Microsoft OneNote 2007 
9. Microsoft Communicator 2007 
10. Microsoft Live Meet 2007 
11. Microsoft SharePoint 2007 
12. Microsoft Publisher 2007 
13. Microsoft Grove 2007
14. Trình quản lý ảnh 

Download key office 2007 tại đây: DOWNLOAD